Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. prosince 2021 bude testování žáků střední školy od 3. ledna 2022 probíhat následovně:

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude prováděno testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu (v případě absence ihned po příchodu do školy v aule vedle hlavního vchodu). 

V období od 17. ledna 2022 bude prováděno testování žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí první vyučovací hodinu (v případě absence ihned po příchodu do školy v aule vedle hlavního vchodu).

Testování se týká všech žáků – tzn. i těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Pokud se žák odmítne účastnit povinného testování, bude se moci v době platnosti opatření účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i v průběhu výuky), ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, 
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • po dobu svačiny (o velké přestávce) a oběda, žák musí v průběhu konzumace sedět ve své lavici, nebo u stolu ve školní jídelně a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru