Nastoupit ke studiu lze do 31. října 2021. Hodnocení ze SŠ uvedené na přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce.

Na přihlášku uveďte:

  • rodné číslo,
  • u oborů Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání a Finančnictví a bankovnictví vyberte první cizí jazyk (AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • u stejných oborů vyberte druhý cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení.

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

I. kolo:

Termín podání přihlášky ke studiu do I. kola 31. květen 2021
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - I. kolo 1. červenec 2021

Uchazeč musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 29. června 2021, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.
 

Přihláška ke stažení

 

Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol: v průběhu října 2021
Termíny přijímacího řízení - další kola: v průběhu října 2021, nejpozději 31. října 2021

Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2021/2022:   1. září 2021   9:00 učebna D 19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ)
                                                                                                    9:00 učebna Z1 - Komenského 10 (obor DVS)

Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.