Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

Pokyny pro střední školu:

 • první a druhé ročníky se do školy dostaví na 8:00. Po příchodu půjdou přímo do učeben podle rozpisu:
  • EP1 - D18, HT1 - A207, IT1 - A301, PS1 - Z10 (budova Komenská), VP1 - C406, KZ1 - A102
  • EP2 - D17, HT2 - A209, IT2 - A201, VP2 - C204, KZ2 - D03
 • třetí a čtvrté ročníky se do školy dostaví na 9:00. Po příchodu půjdou přímo do učeben podle rozpisu:
  • EP3 - D05, HT3 - A204, IT3 - A302, VP3 - C403, KZ3 - D03
  • EP4 - A103, HT4 - A213, IT4 - D01, VP4 - C203
 • při vstupu do budovy školy a během pobytu uvnitř (i v učebnách) budou mít všichni žáci na ústech RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2.
 • v učebnách proběhne první ze tří testování antigenními testy. Další informace o organizaci předají žákům třídní učitelé ve třídách.
 • preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Tito odevzdají třídním učitelům kopii očkovacího certifikátu nebo potvrzení o prodělání nemoci od lékaře.
 • testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 

Pokyny pro vyšší odbornou školu:

Studenti vyšší odborné školy se řídí pokyny uvedenými zde.