Začátkem školního roku 2019/2020 se uskutečnil již pátý reciproční pobyt žáků partnerských škol z Boskovic a Kirovska. Během projektu se žáci seznámili nejen s partnerskou školou a s regionem, ve kterém se škola nachází, ale také si ověřili úroveň svých teoretických a jazykových znalostí v praxi.

Začátkem září odletělo šest vybraných žáků ze třídy EP4 s pedagogickým dohledem do Petrohradu, odkud se pokračovalo již autobusem do města Kirovsk, kde leží střední škola, se kterou spolupracujeme. Následně začátkem října přiletěla do Prahy šestice ruských žáků, zajisté také s doprovodem pedagogů z Ruska. Součástí vzájemných pobytů bylo mimo jiné také seznamování s místní kulturou jak u nás v Česku tak také v Rusku.

foto

Spolupracujeme