Ekonomika a informatika

Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.

Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.

Ekonomika a informatika

Popis studia

Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.

Garant oboru
Ing. Miroslav Hrdý

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předmětyZkratkaMinimální počet vyučovacích hodin za studium
TýdenníCelkový počet
I.II.III.IV.
Český jazyk a literaturaČJ333312
Anglický jazykAJ333312
Technická angličtinaTAJ01001
Německý jazyk/Ruský jazykNJ/RJ22228
Občanská naukaON01113
DějepisD20002
FyzikaF11002
ChemieCH10001
Biologie a ekologieBIE10001
MatematikaM333312
Tělesná výchovaTV22228
KomunikaceKOM22206
EkonomikaE22239
Účetnictví a daněÚČD11326
Odbyt a řízení02226
Základy algoritmizaceZA22004
Počítačový designPD23005
Technické normy v praxiTN22004
Počítačové systémyPS32006
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT
Počítačová grafika a sazbaPG00224
Programování aplikacíPA00235
ECDL certifikaceEC00224
CAD/CAM systémyCSYS00347
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podnikuEP00336
Ekonomický softwareES00044
Účetnická praxeÚP00325
Fiktivní firmyFIFI00325
Počet hodin celkem 32323232128

Související články

Veletrh fiktivních firem Brno

V úterý 30. ledna 2024 se žáci třídy EP4 zúčastnili soutěžního veletrhu fiktivních firem v Brně. Veletrhu se letos zúčastnilo dokonce 34 fiktivních firem z celé České republiky...
Celá aktualita

Ekonomická olympiáda

Ve dnech 20.11. - 1.12.2023 se na naší škole konala ekonomická olympiáda. Této soutěže pořádané institutem ekonomického vzdělávání (INEV) se z celé České republiky zúčastnilo 470...
Celá aktualita

Adventní Drážďany a Moriztburg

V pátek 8. 12. 2023 se žáci ze různých oborů a ročníků naší školy vydali spolu se svými vyučujícími do německé spolkové země Sasko. Cílem této exkurze byl nejprve zámek Moritzburg...
Celá aktualita

Fyzikální show

Fyzikální show Dne 29. listopadu 2023 přijelo na VOŠ a SŠ, Boskovice p. o. Úžasné divadlo fyziky (UDiF) a předvedlo studentům 1. ročníku oboru IT, EP, HT, VP a 2. ročníku oboru IT...
Celá aktualita

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda Ve dnech 20.-24. 11. 2023 se na naší škole konalo školní kolo ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, kterou...
Celá aktualita

Krajské kolo ve fotbale

Ve středu 8. 11. 2023 se v Blansku konalo krajské kolo ve fotbale určené žákům středních škol. Naši borci, kteří bez inkasované branky postoupili z okresního kola, obsadili...
Celá aktualita

Spolupracujeme