Závěrečné zkoušky probíhají podle jednotného celostátního zadání.

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají v září a prosinci 2021.

  Kuchař - číšník Zahradník

Písemná část ZZ

na základě Opatření obecné povahy MŠMT
a rozhodnutí ředitele školy se písemná část nekoná 

Praktická část ZZ 1. - 4. 6. 2021 2. - 3. 6. 2021
Ústní část ZZ 15. 6. 2021 11. 6. 2021