Závěrečné zkoušky probíhají podle jednotného celostátního zadání.

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají v září a prosinci 2021.

  Kuchař - číšník Zahradník
Písemná část ZZ úterý 1. 6. 2021
Praktická část ZZ 2. - 7. 6. 2021 2. - 3. 6. 2021
Ústní část ZZ 15. 6. 2021 11. 6. 2021