Harmonogram školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku:           úterý 1. 9. 2020

Opravné MZ a ZZ a zkoušky v náhradním termínu

společná část MZ - spádová škola 1. - 3. 9. 2020
praktická MZ - třída EP4, IT4 7. 9. - 8. 9. 2020
ústní MZ - třídy EP4, IT4, HT4, VP4 10. 9. 2020

Třídní schůzky

1. termín středa 11. 11. 2020 v 15:00 hodin
2. termín středa 14. 4. 2020 v 15:00 hodin

Pedagogické rady

zahajovací 24. 8. 2020 v 8:00 hodin v D19
projednání výroční zprávy 16. 10. 2020 v 7:30 hodin v D19
čtvrtletní 4. 11. 2020 ve 14:30 hodin v D19
pololetní 20. 1. 2021 ve 14:30 hodin v D19
tří čtvrtletní  7. 4. 2021 ve 14:30 hodiny v D19
závěrečná

- maturitní ročníky
- KZ3
- ostatní třídy


pátek 23. 4. 2021 v 7:15 hodin v aule
pátek 25. 6. 2021 v 7:15 hodin v aule
středa 23. 6. 2021 ve 14:30 hodin v D19

Přijímací řízení

odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2021
přijímací zkoušek nekonají se

Maturitní zkoušky

odevzdání přihlášek řediteli školy (PUP):   do 1. 12. 2020
odevzdání seznamu 20 literárních děl   do 31. 3. 2021
písemná zkouška: český jazyk a literatura
cizí jazyk
7. 4. 2021 ve 12:30 hodin
12. 4. 2021 ve 12:30 hodin
praktická zkouška:

EP4
IT4
VP4

26. - 27. 4. 2021
26. - 27. 4. 2021
26. - 29. 4. 2021
obhajoba maturitní práce HT4 24. 5. 2021
studijní volno všechny maturitní ročníky 5 dní
ústní část maturitní zkoušky VP4, EP4
HT4, IT4
17. - 21. 5. 2021
25. - 28. 5. 2021
společná část MZ (didaktické testy)   3. - 7. 5. 2021

Závěrečné zkoušky

písemná část kuchař-číšník, zahradník 1. 6. 2021
praktická část zahradník
kuchař-číšník
2. - 3. 6. 2021
2. - 7. 6. 2021
studijní volno zahradník
kuchař-číšník
4. - 10. 6. 2021
8. - 14. 6. 2021
ústní část zahradník
kuchař- číšník
11. 6. 2021
15. 6. 2021

Prázdniny žáků

podzimní čtvrtek 29. 10. a pátek
vánoční středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2021
pololetní pátek 29. 1. 2021
jarní pondělí 22. 2. - pátek 28. 2. 2021
velikonoční čtvrtek 1. 4. 2021
hlavní čtvrtek 1. 7.  - úterý 31. 8. 2021

Začátek školního roku 2021/2022:            středa 1. 9. 2021

 

Organizace školního roku 2020/2021