Veterinární prevence

Studiem tohoto atraktivního a velmi žádaného oboru získáš základní předpoklady nejen pro práci v laboratořích, ale také pro ošetřování zvířat. Praxi budeš vykonávat nejen v moderních laboratořích ve škole, ale také na odborných pracovištích.

Během studia můžeš zdarma absolvovat autoškolu a získat řidičské oprávnění na osobní automobil.

Veterinární prevence

Charakteristika oboru

Rád pracuješ se zvířaty? Chceš se o nich dozvědět něco víc? Obor veterinářství je moderní stále se rozvíjející obor. Naučíš se základům ošetřovatelské péče o zdraví zvířat, využívat při ošetřování zvířat moderní techniku. Získáš základní dovednosti při práci v laboratoři. Naučíš se odebírat i zpracovávat vzorky pro laboratorní vyšetření. Kromě toho se naučíš, jak chránit zdraví člověka. Seznámíš se s postupy kontroly a laboratorního vyšetřování potravin, např. masa, mléka, vajec. Teoretické znalosti získané ve škole můžeš ověřit nebo zdokonalit během praxí. 

Uplatnění

Po absolvování tohoto oboru máš širokou možnost uplatnění. Dokážeš se uplatnit všude tam, kde se chovají, ošetřují zvířata. Jsi schopen pracovat na farmách v ZOO, útulcích, ve stanicích ohrožených zvířat. Staneš se pravou rukou veterinárního lékaře ve veterinárních ošetřovnách. Můžeš pracovat jako laborant nebo se můžeš uplatnit při kontrole potravin. Uplatnění najdeš i v oblasti pohraniční kontroly i ve vojenských i policejních složkách. Ve studiu můžeš dál pokračovat na vysoké škole. 

Profil oboru

Kód a název oboru: 43-41-M/01 Veterinářství - Veterinární prevence
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Dějepis D 2 0 0 0 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Fyzika F 2 0 0 0 2
Chemie CH 2 2 2 2 8
Chemický seminář CHS 0 0 0 2 2
Matematika M 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 0 0 4
Ekonomika E 0 1 1 1 3
Biologie BIO 2 2 2 2 8
Biologický seminář BISE 0 0 0 2 2
Mikrobiologie a parazitologie MPZ 0 3 2 0 5
Motorová vozidla MV 0 0 1 0 1
Chov zvířat CHZ 3 2 0 0 5
Výživa a dietetika zvířat VDZ 0 0 2 0 2
Anatomie a fyziologie zvířat AFZ 4 3 0 0 7
Latina pro veterinární praxi LAT 2 0 0 0 2
Nemoci zvířat NZ 0 2 3 4 9
Reprodukce zvířat RZ 0 0 2 2 4
Laboratorní technika LT 2 1 1 0 4
Farmakologie FAR 0 0 0 1 1
Hygiena a technologie potravin HTP 0 2 2 3 7
Patomorfologická praktika PP 0 0 0 1 1
Povinně volitelné předměty
Chov koní/Myslivost/Kynologie/
Chov exotických zvířat
CHK/MYS/
KYN/CHEX
0 0 2 0 2
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Studenti na ERASMU+ Miláno

Ve dnech 15. 10. až 1. 11. 2021 pobývala skupina studentek a studentů z V0Š a SŠ Boskovice v italském Miláně. Zajištění celé stáže zprostředkovala italská agentura EVOLVO ve...
Celá aktualita

Lyžařský kurz 2022

V lednu 2022 se žáci druhých a třetích ročníků naší školy v rakouském lyžařském středisku Zettersfeld tradičně zúčastnili lyžařského kurzu. Na kurz jsme odjeli ve středu 12. 1...
Celá aktualita

Erasmus v Miláně

V termínu od 15.10.-1.11. 2021 absolvovalo 6 děvčat z třídy VP4? V rámci projektu Erasmus+ praktickou výuku v Miláně. Byly jsme ubytované v hostelu, který bychom osobně...
Celá aktualita

Vánoční Věž bláznů

Dne 11. 12. 2019 navštívili žáci a studenti tříd VP4 a FZ1 pod vedením Mgr. Lubomíra Smejkala a MVDr. Hany Kuběnové známou Věž bláznů. Tato kruhová stavba, v němčině zvaná...
Celá aktualita

Co přinesl Erasmus+?

Před čtrnácti dny přijeli na naši školu v rámci programu Erasmus+ studenti veterinářství z Lublaně, aby si ověřili svoje znalosti ve veterinární praxi. Ujali se jich učitelé a žáci...
Celá aktualita