Tento obor patří na trhu práce bezesporu k těm nejžádanějším. Pokud se zajímáš o péči o zdraví a chceš odborně pomáhat nemocným lidem, je pro tebe po maturitě studium tohoto oboru jasnou volbou.

Během studia se budeš vzdělávat jak v moderně vybavených odborných zdravotnických učebnách, tak během praxí v nemocnicích a klinikách.

Diplomovaná všeobecná sestra

Charakteristika oboru

Zajímá tě kvalifikovaná péče o zdraví, chceš umět odborně pomáhat nemocným lidem? Chceš se věnovat oboru, který patří na trhu práce těm nejžádanějším?   Pak studuj obor Diplomovaná všeobecná sestra. V průběhu studia se budeš vzdělávat v odborných zdravotnických disciplínách (anatomie, fyziologie, biochemie, farmakologie, mikrobiologie, genetika, hematologie, imunologie, patologie, …). Samozřejmostí je také praktická výuka. Té se budeš věnovat jednak přímo ve škole ve špičkově vybavených zdravotnických odborných učebnách, ale také v průběhu praxí na odborných pracovištích (specializovaných nemocnicích a klinikách). Budeš schopna vykonávat odborné činnosti zaměřené na udržení, podporu a navrácení zdraví. Naučíš se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Budeš se věnovat pacientům všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí. 

Naši studenti tohoto oboru mají možnost od 2. ročníku získat stipendium od smluvních zdravotnických zařízení v rozmezí 20 - 40 000 Kč/rok (při závazku pracovního poměru po skončení studia na dobu cca 2 let).

Uplatnění

Po absolutoriu najdeš uplatnění ve všech typech zařízení, které poskytují zdravotní služby spadající do oblasti výkonu povolání všeobecné sestry. Absolventka vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněna užívat označení odbornosti všeobecná sestra, absolvent vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel. Můžeš působit jako plně kvalifikovaná všeobecná sestra či ošetřovatel v zařízeních poskytující ambulantní, jednodenní a lůžkovou péči. Jedná se například o nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, odborné léčebné ústavy, zařízení ambulantní péče, zařízení poskytující paliativní péči, zařízení sociální péče, lázeňská zařízení aj. Získáš odbornou způsobilost podle právních předpisů EU o výkonu povolání všeobecné sestry (směrnice EU č. 2005/36/ES a zákon č. 96/2004 Sb.) a můžeš tedy na tomto postu kvalifikovaně působit v zahraničí. Osvojíš si rovněž základní předpoklady pro řídící, metodickou, kontrolní, a vzdělávací činnost v oboru.

Profil oboru

Kód a název oboru: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Počet přijímaných uchazečů: 40
Školné (dle zákona): 3000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Obor je vyučován na odloučeném pracovišti Komenského 1, Boskovice.

Garant oboru

Učební plán

Název předmětu Zkratka
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) AJ / NJ
Odborná latinská terminologie OLT
Etika ETK
Pedagogika a edukace v ošetřovatelství EDP
Sociologie SOC
Komunikace KOM
Informační systémy ve zdravotnictví ISZ
Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství ZPO
Zdravý životní styl ZDS
První pomoc PPM
Biofyzika BFY
Biochemie BCH
Radiologie a nukleární medicína RDN
Farmakologie FAR
Genetika GEN
Hematologie HEM
Veřejné zdravotnictví VEZ
Anatomie ANT
Fyziologie FYZ
Patologie PA
Klinická propedeutika KLP
Název předmětu Zkratka
Mikrobiologie MIK
Imunologie IMN
Ochrana veřejného zdraví OVZ
Management MAN
Ekonomika pojišťovnictví EKN
Výživa a dietetika VYD
Filozofie FIL
Absolventský seminář AS
Psychologie obecná, vývojová, sociální a zdravotnická POO, VYP, SOP, ZDP
Teorie ošetřovatelství OSE
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka POP
Ošetřovatelské postupy OŠP
Multikulturní ošetřovatelství MUO
Výzkum v ošetřovatelství VYO
Komunitní péče KMP
Rehabilitační ošetřovatelství RHB
Ošetřovatelství v klinických oborech  
Odborná praxe OPX
Ošetřovatelská praxe OPR
Odborná praxe prázdninová OPP

Související články

Světový den ledvin

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 se studenti 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra aktivně zapojili do preventivní akce „Světový den ledvin.“ Studenti prováděli zájemcům měření tlaku...
Celá aktualita

Exkurze SIMU Brno

V pondělí 11. 12. 2023 jsme navštívili se studenty 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU). Jedná se o...
Celá aktualita

Český den proti rakovině

Ve středu 10. května dopoledne se studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra zapojí do celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. V budovách školy i ve městě budou za 20...
Celá aktualita

Zachraň plyšáčka

Dne 28. 2. 2023 proběhla v naší škole akce s názvem "Zachraň plyšáčka" určená pro prvňáčky ze ZŠ Boskovice, pracoviště nám. 9.května. Studenti druhého ročníku oboru Diplomovaná...
Celá aktualita

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

Exkurze - MOÚ Brno

17. 10. 2022 jsme se studenty třídy VZ2 v rámci předmětu ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami navštívili Masarykův onkologický ústav v Brně. Absolvovali jsme...
Celá aktualita

Spolupracujeme