Tento tříletý učební obor tě zasvětí do tajemství kuchyně, naučíš se připravovat různé kulinářské speciality. Jak správně založit slavnostní tabule tě naučíme v předmětu stolničení.

Během studia si budeš moci rozšířit svoje dovednosti během mnoha kurzů, jako např. barmanský, carving, kurz studené kuchyně a mnohé jiné.

Kuchař - číšník

Charakteristika oboru

Gastronomie momentálně zažívá velký boom a práce kuchaře/kuchařky nebo obsluhy (číšníka/servírky) už není opomíjena jako kdysi. Často se totiž říkávalo: "Nevíš - jdi na kuchaře, anebo nejde ti učení, běž na kuchaře." Technologie přípravy pokrmů (neboli vaření) se ruku v ruce se servisem neustále vyvíjí. Nejen v restauracích, ale dnes i v moderních bistrech, kavárnách a jiných střediscích stravování zaměstnavatelé konečně hledají kvalifikovaný personál, který také dokáží dobře finančně ohodnotit. "Tak proč se nevyučit?"

Uplatnění

Kromě umění připravit pokrmy získáš všeobecný přehled v celé oblasti společenského stravování a seznámíš se se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. V každém případě se díky absolvování tohoto oboru staneš vyhledávaným pracovníkem a nebudeš se muset bát o svoji budoucnost. Lidé totiž budou stále jíst a pít.

Na naší škole můžeš absolvovat řadu specializovaných odborných kurzů jako je kurz barista, barmanský kurz, sommeliérský kurz nebo kurz vyřezávání ovoce (carving).

Profil oboru

Kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s výučním listem
Počet přijímaných uchazečů: 20
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, úspěšné splnění přijímacích kritérií, lékařské potvrzení o způsobilosti pro daný obor

Garant oboru

Učební plán

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III.
Český jazyk a literatura ČJ 2 2 1 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Německý jazyk/Ruský jazyk NJ/RJ 2 1 1 4
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Fyzika F 1 0 0 1
Chemie CH 0 1 0 1
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 1
Matematika M 1 1,5 1,5 4
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika E 1 1 1 3
Potraviny a výživa POT 1 1 2 4
Technologie a příprava pokrmů TEP 1 2 2 5
Komunikace ve službách KS 0 0 1 1
Stolničení STO 1 2 2 5
Teoretické vyučování   16 16,5 16,5 49
Odborný výcvik OV 15 15 17 47
Počet hodin celkem   31 32 34 96

Související články

Raut pro Hospodářskou komoru

9. prosince 2019 připravovali žáci oboru Kuchař-číšník rautové občerstvení pro setkání členů Hospodářské komory. Setkání se konalo v aule školy, kde poté žáci oboru Hotelnictví...
Celá aktualita

Barmanský kurz 2019

Od 18. – 22. listopadu 2019 probíhal na naší škole v Boskovicích týdenní odborný barmanský kurz. Žáci pracovali pod vedením zkušených lektorů ze vzdělávacího střediska NcM v Brně -...
Celá aktualita