Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Počet přijímaných uchazečů: 30
Školné (dle zákona): 3000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Garant oboru

U oboru ekonomika a podnikání si může uchazeč zvolit ze dvou zaměření:

Finanční řízení a zdaňování

Finanční řízení a zdaňování

Zjistit více

 

Ekonomika nemovitého majetku

Ekonomika nemovitého majetka

Zjistit více

 

Související články

Související galerie