Nastoupit ke studiu ve školním roce 2023/2024 lze do 31. října 2023. Hodnocení ze SŠ uvedené na přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce. Pokud v době podání přihlášky ještě maturitní vysvědčení nemáte, pak je nutné po jeho obdržení doručit úředně ověřenou kopii nejpozději do 27. června 2023 (pro první kolo).

Na přihlášku uveďte:

  • rodné číslo,
  • u oborů Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání  vyberte první cizí jazyk (AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • u stejných oborů vyberte druhý cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení.

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY PRO TŘETÍ KOLO!!!

 

5. kolo:

Termín podání přihlášky ke studiu do třetího kola   do 27. října 2023
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení       30. října 2023

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 5. kole přijímacího řízení 

Kód, název oboru Volná místa
65-43-N/01 - Cestovní ruch 6
53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra 2
63-41-N/18 - Ekonomika a podnikání 8
43-31-N/01 - Fyzioterapie zvířat 0
63-43-N/13 - Finančnictví a bankovnictví 0

 

Přihláška ke stažení

 

Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol: průběžně dle volných míst v jednotlivých oborech
Termíny přijímacího řízení - další kola: nejpozději 31.října 2023

Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2023/2024:   4. září 2023   9:00 učebna D 19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ, FB)
                                                                                                    9:00 učebna Z1 - Komenského 10 (obor DVS)

Přijatí studenti z kol přijímacího řízení uskutečněných po 4. 9. 2023  nastupují ke studiu následující den po zveřejnění výsledků - v tento den obdrží rozhodnutí o přijetí na sekretariátu školy.

Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Spolupracujeme