Nastoupit ke studiu ve školním roce 2023/2024 lze do 31. října 2023. Hodnocení ze SŠ uvedené na přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce. Pokud v době podání přihlášky ještě maturitní vysvědčení nemáte, pak je nutné po jeho obdržení doručit úředně ověřenou kopii nejpozději do 27. června 2023 (pro první kolo).

Na přihlášku uveďte:

  • rodné číslo,
  • u oborů Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání  vyberte první cizí jazyk (AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • u stejných oborů vyberte druhý cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení.

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

 

Přihlášky pro první kolo přijímáme od 1. 4. 2023

 

1. kolo:

Termín podání přihlášky ke studiu do prvního kola   do 31. května 2023
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení       30. června 2023

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 

Kód, název oboru Volná místa
65-43-N/01 - Cestovní ruch 40
53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra 50
63-41-N/18 - Ekonomika a podnikání 30
43-31-N/01 - Fyzioterapie zvířat 30
63-43-N/13 - Finančnictví a bankovnictví 10

 

Přihláška ke stažení

 

Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol: průběžně dle volných míst v jednotlivých oborech
Termíny přijímacího řízení - další kola: nejpozději 31.října 2023

Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2023/2024:   4. září 2023   9:00 učebna D 19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ, FB)
                                                                                                    9:00 učebna Z1 - Komenského 10 (obor DVS)

Přijatí studenti z kol přijímacího řízení uskutečněných po 4. 9. 2023  nastupují ke studiu ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí

Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.