Aktuality

Průvodcem v Budapešti

V květnu se studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch zúčastnili třídenní odborné exkurze do Budapešti. Cílem exkurze byl nácvik průvodcovské činnosti v historickém centru...
Celá aktualita

Ze života školy