ZÁCHYTNÁ STANICE BOSKOVICE

Dne 23. 5. 2023 třída VP3 v rámci odborné praxe a předmětu kynologie absolvovala exkurzi do záchytné stanice v Boskovicích. Stanice sídlí vedle areálu „SITA“ (nedaleko lesa zvaného...
Celá aktualita

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy Ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2023 se třída IT2 vydala na exkurzi do Prahy. Vyrazili jsme brzy ráno a v 11 už začala naše prohlídka památek. Začali jsme na Václavském...
Celá aktualita

Kynologický den

Dne 26.5. 2023 uspořádali žáci třetího ročníku Veterinární prevence v areálu školy Kynologický den. Rozhodli se obnovit již roky zajetou tradici, kdy třeťáci veterinárního oboru...
Celá aktualita

Exkurze - Minerva Boskovice, a. s.

Sraz 26. 6. 2023 na dohodnutém místě a třída EP3 spolu s vyučujícími odborných předmětů vyráží na exkurzi do „boskovické“ firmy Minerva Boskovice, a. s. Po srdečném přivítání nám...
Celá aktualita

STK CHORVATSKO

Na přelomu května a června 2023 se studenti 3. ročníků oborů HT, IT, VP a EP zúčastnili sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku. Studenti zamířili tradičně do Bašky Vody. Během...
Celá aktualita

Exkurze IT3 do IBM Kyndryl

Dne 12. června 2023 se žáci IT3 zúčastnili exkurze do firmy Kyndryl v Brně. Cílem akce bylo poskytnout žákům základní informace o společnosti IBM a Kyndryl, o pracovním prostředí v...
Celá aktualita