EP4 HT4 IT4 VP4
Písemná MZ Český jazyk a literatura: středa 7. 4. 2021
Cizí jazyk: pondělí 12. 4. 2021
Praktická MZ 26. - 27. 4. 2021 - 26. - 27. 4. 2021 26. - 29. 4. 2021
Obhajoba mat. práce - 24. 5. 2021 - -
Ústní MZ 17. - 21. 5. 2021 25. - 28. 5. 2021 24. - 28. 5. 2021 17. - 21. 5. 2021