Společná část maturitní zkoušky - podzimní termín

Opravné maturitní zkoušky a zkoušky v náhradním termínu - profilová část

  • praktická maturitní zkouška EP i IT se koná v učebně D25
  • ústní maturitní zkouška se koná v učebně D17. Časový harmonogram na vassboskovice.edupage.org - Dokumenty
  EP4 HT4 IT4 VP4
Didaktické testy 2. - 5. května 2022
Písemná MZ NEKONÁ SE
Praktická MZ 6. - 7. 9. 2021 - 6. - 7. 9. 2021 -
Obhajoba mat. práce - - - -
Ústní MZ 14. 9. 2021 - 14. 9. 2021  14. 9. 2021