EP4 HT4 IT4 VP4
Písemná MZ NEKONÁ SE
Praktická MZ 10. - 11. 5. 2021 - 10. - 11. 5. 2021 10. - 14. 5. 2021*
Obhajoba mat. práce - 8. 6. 2021 - -
Ústní MZ 1. 6. - 4. 6. 2021 9. - 11. 6. 2021 7. - 11. 6. 2021  1. 6. - 4. 6. 2021

* praktická maturitní zkouška se bude konat v odborných učebnách a laboratořích ve škole.

Didaktické testy - řádný termín

Datum konání Zkušební předmět Čas zahájení zkoušky Časový limit
24. 5. 2021 Matematika
Anglický jazyk
8:00
13:30
135 min.
110 min. (40 + 70 min.)
25. 5. 2021 Český jazyk a literatura 8:00 85 min.
26. 5. 2021 Ruský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Didaktické testy - mimořádný termín

  • Mimořádný termín je určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb.
Datum konání Zkušební předmět Čas zahájení zkoušky Časový limit
7. 7. 2021 Matematika
Anglický jazyk
9:00
14:30
135 min.
110 min. (40 + 70 min.)
8. 7. 2021 Český jazyk a literatura 9:00 85 min.
9. 7. 2021 Ruský jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)