Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky v následujících oblastech: hardware, základní a aplikační programové vybavení, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci formou povinně volitelných předmětů určují bližší specializaci oboru: programování a automatizace, CAD modelování.

Informační technologie

Charakteristika oboru

Co si můžeš představit pod pojmem informační technologie? 
Informatik nemusí být nutně člověk, který je zavřený ve své kanceláři, je obklopen monitory, několika klávesnicemi a s okolím se potká jen tehdy, když si nechá donést jídlo nebo kávu. Přesvědčíme tě, že informatika je dnes moderní a dynamický obor, který zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Díky bezdrátovým technologiím je možné pracovat téměř kdekoliv a v době, která vyhovuje zaměstnanci, zaměstnavateli a zákazníkovi. 
V odborných předmětech zaměřených na výpočetní techniku získáš široké obecné znalosti z oblasti informačních technologií. Odborné předměty obsahují základní přehled o technickém vybavení informačních a výpočetních systémů a podrobnější informace o programovém vybavení, operačních systémech, počítačových sítích, o programování a vývoji aplikací. Ve třetím a čtvrtém ročníku si volíš zaměření buď na programování a automatizaci nebo na CAD modelování. 
V průběhu studia můžeš získat mezinárodní certifikát ECDL, CISCO i SOLIDWORKS. 

Uplatnění

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT , pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT , grafik, programátor průmyslových robotů aj. Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 18–20–M/01 - Informační technologie
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předmětyZkratkaMinimální počet vyučovacích hodin za studium
TýdenníCelkový počet
I.II.III.IV.
Český jazyk a literaturaČJ333312
Anglický jazykAJ333312
Angličtina v ITAIT00022
Občanská naukaON01113
DějepisD20002
FyzikaF22004
ChemieCH20002
Biologie a ekologieBIE10001
MatematikaM444416
Tělesná výchovaTV22228
EkonomikaE21003
KomunikaceKOM10001
HardwareHW21014
Operační systémyOS00213
Aplikační softwareAS32229
Počítačové systémyPS02338
ProgramováníPRG22228
Grafika a multimédiaGM02226
Tvorba webových aplikacíTWA02226
Databázové systémyDS02204
3D technologie3D22004
Řídící systémyŘS11002
- povinné volitelné
Programování a automatizacePAA00448
CAD modelováníCAD00448
Počet hodin celkem 32323232128

Související články

Vyhodnocení prací SOČ za rok 2024

Vážené dámy a vážení pánové, letošní 45. ročník přehlídky SOČ na naší škole je u konce a mě nezbývá než všem zúčastněným poděkovat. Děkuji vám, milé a milí soutěžící, za výkon...
Celá aktualita

Mezioborový projekt „VEJCE“

Předvelikonoční týden na střední škole byl ve znamení mezioborového projektu „ VEJCE“. Do tohoto projektu se zapojili žáci oboru Veterinární prevence, Hotelnictví a turismus...
Celá aktualita

Herci bavili i vzdělávali

Herci bavili i naučili V pondělí 18.3. a v úterý 19. 3. 2024 zavítali do naší školy herci z divadelní společnosti „Divadélko pro školy“. Pro žáky všech tříd 1. – 3. ročníků střední...
Celá aktualita

Spolupracujeme