Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky v následujících oblastech: hardware, základní a aplikační programové vybavení, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci formou povinně volitelných předmětů určují bližší specializaci oboru: programování a automatizace, CAD modelování.

Informační technologie

Charakteristika oboru

Co si můžeš představit pod pojmem informační technologie? 
Informatik nemusí být nutně člověk, který je zavřený ve své kanceláři, je obklopen monitory, několika klávesnicemi a s okolím se potká jen tehdy, když si nechá donést jídlo nebo kávu. Přesvědčíme tě, že informatika je dnes moderní a dynamický obor, který zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Díky bezdrátovým technologiím je možné pracovat téměř kdekoliv a v době, která vyhovuje zaměstnanci, zaměstnavateli a zákazníkovi. 
V odborných předmětech zaměřených na výpočetní techniku získáš široké obecné znalosti z oblasti informačních technologií. Odborné předměty obsahují základní přehled o technickém vybavení informačních a výpočetních systémů a podrobnější informace o programovém vybavení, operačních systémech, počítačových sítích, o programování a vývoji aplikací. Ve třetím a čtvrtém ročníku si volíš zaměření buď na programování a automatizaci nebo na CAD modelování. 
V průběhu studia můžeš získat mezinárodní certifikát ECDL, CISCO i SOLIDWORKS. 

Uplatnění

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT , pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT , grafik, programátor průmyslových robotů aj. Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 18–20–M/01 - Informační technologie
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Angličtina v IT AIT 0 0 0 2 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Dějepis D 2 0 0 0 2
Fyzika F 2 2 0 0 4
Chemie CH 2 0 0 0 2
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 4 4 4 4 16
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Ekonomika E 2 1 0 0 3
Komunikace KOM 1 0 0 0 1
Hardware HW 2 1 0 1 4
Operační systémy OS 0 0 2 1 3
Aplikační software AS 3 2 2 2 9
Počítačové systémy PS 0 2 3 3 8
Programování PRG 2 2 2 2 8
Grafika a multimédia GM 0 2 2 2 6
Tvorba webových aplikací TWA 0 2 2 2 6
Databázové systémy DS 0 2 2 0 4
3D technologie 3D 2 2 0 0 4
Řídící systémy ŘS 1 1 0 0 2
- povinné volitelné
Programování a automatizace PAA 0 0 4 4 8
CAD modelování CAD 0 0 4 4 8
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Krajské kolo ve fotbale

Ve středu 8. 11. 2023 se v Blansku konalo krajské kolo ve fotbale určené žákům středních škol. Naši borci, kteří bez inkasované branky postoupili z okresního kola, obsadili...
Celá aktualita

Exkurze do Toskánska

Tak jako každý rok vyrazili i letos v září naši studenti ze střední a vyšší odborné školy na odbornou exkurzi do zahraničí. A stejně jako vloni to byla jedna z nejnavštěvovanějších...
Celá aktualita

Exkurze do Prahy

Ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2023 se třída IT2 vydala na exkurzi do Prahy. Vyrazili jsme brzy ráno a v 11 už začala naše prohlídka památek. Začali jsme na Václavském náměstí...
Celá aktualita

STK CHORVATSKO

Na přelomu května a června 2023 se studenti 3. ročníků oborů HT, IT, VP a EP zúčastnili sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku. Studenti zamířili tradičně do Bašky Vody. Během...
Celá aktualita

Spolupracujeme