Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky v následujících oblastech: hardware, základní a aplikační programové vybavení, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci formou povinně volitelných předmětů určují bližší specializaci oboru: programování a automatizace, CAD modelování.

Informační technologie

Charakteristika oboru

Co si můžeš představit pod pojmem informační technologie? 
Informatik nemusí být nutně člověk, který je zavřený ve své kanceláři, je obklopen monitory, několika klávesnicemi a s okolím se potká jen tehdy, když si nechá donést jídlo nebo kávu. Přesvědčíme tě, že informatika je dnes moderní a dynamický obor, který zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Díky bezdrátovým technologiím je možné pracovat téměř kdekoliv a v době, která vyhovuje zaměstnanci, zaměstnavateli a zákazníkovi. 
V odborných předmětech zaměřených na výpočetní techniku získáš široké obecné znalosti z oblasti informačních technologií. Odborné předměty obsahují základní přehled o technickém vybavení informačních a výpočetních systémů a podrobnější informace o programovém vybavení, operačních systémech, počítačových sítích, o programování a vývoji aplikací. Ve třetím a čtvrtém ročníku si volíš zaměření buď na programování a automatizaci nebo na CAD modelování. 
V průběhu studia můžeš získat mezinárodní certifikát ECDL, CISCO i SOLIDWORKS. 

Uplatnění

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT , pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT , grafik, programátor průmyslových robotů aj. Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 18–20–M/01 - Informační technologie
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Angličtina v IT AIT 0 0 0 2 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Dějepis D 2 0 0 0 2
Fyzika F 2 2 0 0 4
Chemie CH 2 0 0 0 2
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 4 4 4 4 16
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Ekonomika E 2 1 0 0 3
Komunikace KOM 1 0 0 0 1
Hardware HW 2 1 0 1 4
Operační systémy OS 0 0 2 1 3
Aplikační software AS 3 2 2 2 9
Počítačové systémy PS 0 2 3 3 8
Programování PRG 2 2 2 2 8
Grafika a multimédia GM 0 2 2 2 6
Tvorba webových aplikací TWA 0 2 2 2 6
Databázové systémy DS 0 2 2 0 4
3D technologie 3D 2 2 0 0 4
Řídící systémy ŘS 1 1 0 0 2
- povinné volitelné
Programování a automatizace PAA 0 0 4 4 8
CAD modelování CAD 0 0 4 4 8
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Adventní Salcburk

Adventní Salcburk Poslední týden před Vánocemi jsme se studenty vyrazili na dvoudenní exkurzi do rakouského Salcburku a okolí. Adventní trhy v Salzburgu jsou považovány za jedny z...
Celá aktualita

Olympiáda v českém jazyce

19. 12. 2022 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 28 žáků z 1.-3. ročníku všech maturitních oborů. Čekaly je obtížné úkoly z morfologie, lexikologie...
Celá aktualita

Volejbalový přebor

Dne 13.12 2022 se v tělocvičně Gymnázia v Boskovicích konal okresní přebor ve volejbale dívek. Zúčastnily se ho týmy ze Střední školy André Citroëna, Střední pedagogické školy...
Celá aktualita

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

Tah jezdcem

Tah jezdcem Projekt - Šachový stůl Máme rádi šachy. Hrajeme je všude, kde je připojení k internetu. Myšlenka pořídit šachový stůl přišla ve chvíli, kdy jsme v jedné hodině pana...
Celá aktualita

Erasmus+ 2022 Vídeň

Stejně jako studenti dalších oborů naší školy, zapojili jsme se i my, studenti 3. a 4. ročníku oborů Informační technologie a Ekonomika v podnikání, do projektu Erasmus+ a strávili...
Celá aktualita