Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky v následujících oblastech: hardware, základní a aplikační programové vybavení, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci formou povinně volitelných předmětů určují bližší specializaci oboru: programování a automatizace, CAD modelování.

Informační technologie

Charakteristika oboru

Co si můžeš představit pod pojmem informační technologie? 
Informatik nemusí být nutně člověk, který je zavřený ve své kanceláři, je obklopen monitory, několika klávesnicemi a s okolím se potká jen tehdy, když si nechá donést jídlo nebo kávu. Přesvědčíme tě, že informatika je dnes moderní a dynamický obor, který zasahuje téměř do všech oblastí našeho života. Díky bezdrátovým technologiím je možné pracovat téměř kdekoliv a v době, která vyhovuje zaměstnanci, zaměstnavateli a zákazníkovi. 
V odborných předmětech zaměřených na výpočetní techniku získáš široké obecné znalosti z oblasti informačních technologií. Odborné předměty obsahují základní přehled o technickém vybavení informačních a výpočetních systémů a podrobnější informace o programovém vybavení, operačních systémech, počítačových sítích, o programování a vývoji aplikací. Ve třetím a čtvrtém ročníku si volíš zaměření buď na programování a automatizaci nebo na CAD modelování. 
V průběhu studia můžeš získat mezinárodní certifikát ECDL, CISCO i SOLIDWORKS. 

Uplatnění

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT , pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT , grafik, programátor průmyslových robotů aj. Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 18–20–M/01 - Informační technologie
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Angličtina v IT AIT 0 0 0 2 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Dějepis D 2 0 0 0 2
Fyzika F 2 2 0 0 4
Chemie CH 2 0 0 0 2
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 4 4 4 4 16
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Ekonomika E 2 1 0 0 3
Komunikace KOM 1 0 0 0 1
Hardware HW 2 1 0 1 4
Operační systémy OS 0 0 2 1 3
Aplikační software AS 3 2 2 2 9
Počítačové systémy PS 0 2 3 3 8
Programování PRG 2 2 2 2 8
Grafika a multimédia GM 0 2 2 2 6
Tvorba webových aplikací TWA 0 2 2 2 6
Databázové systémy DS 0 2 2 0 4
3D technologie 3D 2 2 0 0 4
Řídící systémy ŘS 1 1 0 0 2
- povinné volitelné
Programování a automatizace PAA 0 0 4 4 8
CAD modelování CAD 0 0 4 4 8
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Olympiáda z českého jazyka

5. 4. 2023 se v Blansku uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Šebela(IT3) a Barbora Zálešáková (VP3), kteří byli nejlepšími řešiteli...
Celá aktualita

Exkurze do Prahy (CZ.NIC)

Exkurze do Prahy (CZ.NIC) Ahoj kamarádi, chtěli bych se s vámi podělit o zážitky z naší exkurze do Prahy v říjnu 2022. Byla to úžasná zkušenost! Nejdříve jsme navštívili firmu CZ...
Celá aktualita

Golf resort Kořenec

Ve čtvrtek 13. 4. a v pátek 14. 4. navštívili žáci druhých ročníků střední školy golfový resort Kořenec. Na zdejším hřišti měli možnost vyzkoušet si golf. Kvůli nepříznivému počasí...
Celá aktualita

Školní kolo SOČ 2023

V pondělí 6. 2. 2023 proběhlo školní kolo středoškolské odborné činnosti. Do soutěže bylo přihlášeno 16 prací, které obhajovalo 17 žáků všech oborů naší školy. Z důvodu nemoci bylo...
Celá aktualita

Lyžařský kurz v Alpách 2023

Ve dnech 11. - 16. ledna 2023 se uskutečnil námi velice očekávaný lyžařský kurz v Alpách. Již tradičně jsme ve večerních hodinách vyrazili patrovým autobusem do lyžařského...
Celá aktualita

Adventní Salcburk

Adventní Salcburk Poslední týden před Vánocemi jsme se studenty vyrazili na dvoudenní exkurzi do rakouského Salcburku a okolí. Adventní trhy v Salzburgu jsou považovány za jedny z...
Celá aktualita