Informace k přijímacímu řízení na Vyšší odbornou školu a střední školu Boskovice pro školní rok 2021/2022:

  • Tiskopis přihlášky - přihlášku ke studiu pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč na jednotném tiskopisu - ke stažení níže na této stránce nebo u každého oboru.
  • Potvrzení lékaře - na všechny obory je nutné nechat potvrdit zdravotní způsobilost lékařem na tiskopise přihlášky.
  • Údaje na přihlášce - vyplňujte pečlivě, dbejte o správné vyplnění kontaktních informací (jméno, adresa telefon, e-mail), které jsou důležité při komunikaci o výsledcích přijímacího řízení)
  • Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole podat přihlášku až na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. Je tedy možné podat obě přihlášky na jednu školu - vždy však v různých oborech vzdělání.
  • Termín odevzdání přihlášky - nejpozději do 1. března 2021 - osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy VOŠ a SŠ Boskovice, Hybešova 53, 68001 Boskovice (doporučeně)
  • Zápisový lístek - nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.
  • Vyhlášení výsledků - výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy a na vývěsce:

19. května 2021

  • Možnost nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí a právo se k nim vyjádřit pro 

18. května od 10:00 do 14:00 

                  Podklady budou k dispozici v budově školy Boskovice, Hybešova 53, na sekretariátě školy. 

  • Rozhodnutí o nepřijetí - v písemné podobě obdrží uchazeč (zákonný zástupce) doporučeným dopisem.
  • Rozhodnutí o přijetí - bude předáno na informačních schůzkách nebo v září při nástupu do školy.

V souladu s Opatřením MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 nebudou z rozhodnutí ředitele školy v oborech s maturitní zkouškou konány přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků.

Oznámení o případném nekonání přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů bude zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 8. března 2021.

Zákonní zástupci uchazečů, kterých se toto opatření týká, budou do 15. 3. 2021 informování doporučeným dopisem.


 

Chcete se na něco zeptat?

Odeslání formuláře potvrzujete, že souhlasíte s našimi podmínkami pro ochranu osobních údajů.