V rámci volnočasových aktivit se žáci ubytovaní na domově mládeže mohou zapojit do mnoha zájmových útvarů.

Aktivity Vedoucí
Sportovní kroužek
(florbal, fotbal, basketbal, volejbal, plavání)
Mgr. Lubor Midriak
Kroužek vaření Magdaléna Langerová
Pěvecký kroužek Magdaléna Langerová
Dramaticko-rukodělný kroužek Zdeňka Dvořáčková
Anglický jazyk Mgr. Alena Plavcová