Chceš trávit čas v přírodě, pomáháš rád na zahrádce nebo tě baví péče o květiny? Pak ti nabízíme tříletý učební obor, který ti může toto všechno nabídnout. Budeš mít k dispozici školní pozemky i skleník, kde můžeš naplno rozvíjet své praktické dovednosti.

Naučíš se také pracovat s moderní zahradní technikou určenou pro úpravu zahrad či veřejné zeleně, vázat kytice či věnce a mnoho dalších dovedností, které se ti při tvém budoucím povolání budou hodit.

Zahradník

Charakteristika oboru

Staráš se rád o květiny? Baví tě práce na zahradě? Potom je pro tebe tento obor dobrou volbou. Během studia se seznámíš se základy zelinářství, sadovnictví. Naučíš se poznávat, množit, ošetřovat a vysazovat rostliny. Budeš se věnovat současnému trendu - úpravám okrasných zahrad. V  hodinách praxe budeš zhotovovat kytice a aranžovat květiny. V neposlední řadě si osvojíš umění ekologického pěstování rostlin. Tento obor je vhodný pro dívky i chlapce.

Uplatnění

Vyučením v tomto oboru se můžeš uplatnit jako zahradník. Můžeš pracovat v okrasných nebo ovocných školkách, v zahradnických firmách pečujících o veřejnou zeleň nebo se uplatnit jako vazač či aranžér květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Uplatníš se v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice.

Profil oboru

Kód a název oboru: 41-52-H/01 - Zahradník
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s výučním listem
Počet přijímaných uchazečů: 10
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, úspěšné splnění přijímacích kritérií, lékařské potvrzení o způsobilosti pro daný obor

Garant oboru

Učební plán

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III.
Český jazyk a literatura ČJ 2 2 1 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Fyzika F 1 0 0 1
Chemie CH 0 1 0 1
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 1
Matematika M 1 1,5 1,5 4
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika E 1 1 1 3
Zahradnická výroba ZV 2 0 0 2
Pěstování ovoce a zeleniny POZ 1 2 3 6
Sadovnictví SAD 1 2 1 4
Květinářství a vazačství KAV 1 2 2 5
Trávníkářství a krajinářství TRA 0 0 2 2
Odborný výcvik OV 15 15 17 47
Počet hodin celkem   31 31,5 33,5 96

Související články

Úspěšné projekty zahradníků

V roce 2021 se naše škola zapojila do projektu Implementace KAP JMK II s tématem podnikavosti. Žákům z oboru Zahradník se v rámci tohoto projektu podařilo získat podporu na tzv...
Celá aktualita