Chceš trávit čas v přírodě, pomáháš rád na zahrádce nebo tě baví péče o květiny? Pak ti nabízíme tříletý učební obor, který ti může toto všechno nabídnout. Budeš mít k dispozici školní pozemky i skleník, kde můžeš naplno rozvíjet své praktické dovednosti.

Naučíš se také pracovat s moderní zahradní technikou určenou pro úpravu zahrad či veřejné zeleně, vázat kytice či věnce a mnoho dalších dovedností, které se ti při tvém budoucím povolání budou hodit.

Zahradník

Charakteristika oboru

Staráš se rád o květiny? Baví tě práce na zahradě? Potom je pro tebe tento obor dobrou volbou. Během studia se seznámíš se základy zelinářství, sadovnictví. Naučíš se poznávat, množit, ošetřovat a vysazovat rostliny. Budeš se věnovat současnému trendu - úpravám okrasných zahrad. V  hodinách praxe budeš zhotovovat kytice a aranžovat květiny. V neposlední řadě si osvojíš umění ekologického pěstování rostlin. Tento obor je vhodný pro dívky i chlapce.

Uplatnění

Vyučením v tomto oboru se můžeš uplatnit jako zahradník. Můžeš pracovat v okrasných nebo ovocných školkách, v zahradnických firmách pečujících o veřejnou zeleň nebo se uplatnit jako vazač či aranžér květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Uplatníš se v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice.

Profil oboru

Kód a název oboru: 41-52-H/01 - Zahradník
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s výučním listem
Počet přijímaných uchazečů: 10
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, úspěšné splnění přijímacích kritérií, lékařské potvrzení o způsobilosti pro daný obor

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III.
Český jazyk a literatura ČJ 2 2 1 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Fyzika F 1 0 0 1
Chemie CH 0 1 0 1
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 1
Matematika M 1 1,5 1,5 4
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika E 1 1 1 3
Zahradnická výroba ZV 2 0 0 2
Pěstování ovoce a zeleniny POZ 1 2 3 6
Sadovnictví SAD 1 2 1 4
Květinářství a floristika KF 1 2 2 5
Trávníkářství a krajinné činnosti TKČ 0 0 2 2
Odborný výcvik OV 15 15 17 47
Počet hodin celkem   31 31,5 33,5 96

Související články

Lyžařský kurz v Alpách 2023

Ve dnech 11. - 16. ledna 2023 se uskutečnil námi velice očekávaný lyžařský kurz v Alpách. Již tradičně jsme ve večerních hodinách vyrazili patrovým autobusem do lyžařského...
Celá aktualita

Adventní Salcburk

Adventní Salcburk Poslední týden před Vánocemi jsme se studenty vyrazili na dvoudenní exkurzi do rakouského Salcburku a okolí. Adventní trhy v Salzburgu jsou považovány za jedny z...
Celá aktualita

Volejbalový přebor

Dne 13.12 2022 se v tělocvičně Gymnázia v Boskovicích konal okresní přebor ve volejbale dívek. Zúčastnily se ho týmy ze Střední školy André Citroëna, Střední pedagogické školy...
Celá aktualita

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

Zahradníci v zahradě

Arboretum Borotín se stalo ve dnech 23. června 2022 zajímavou přírodní učebnou pro žáky oboru Zahradník. Při vstupu do areálu nás ohromil kvetoucí záhon růží, skalniček a...
Celá aktualita

Řím-Vesuv-Pompeje

Všechny cesty vedou do Říma… …alespoň tak se to říká. Chtěli jsme se o tom tedy přesvědčit. Na konci září jsme se studenty naší školy vyrazili na pětidenní exkurzi nejen do Říma...
Celá aktualita

Úspěšné projekty zahradníků

V roce 2021 se naše škola zapojila do projektu Implementace KAP JMK II s tématem podnikavosti. Žákům z oboru Zahradník se v rámci tohoto projektu podařilo získat podporu na tzv...
Celá aktualita