Od 18. – 22. listopadu 2019 probíhal na naší škole v Boskovicích týdenní odborný barmanský kurz. Žáci pracovali pod vedením zkušených lektorů ze vzdělávacího střediska NcM v Brně - PhDr. Zdeňky Endlicherové a Mgr. Pavla Hájka.

Zájemci se zdokonalili v oblasti barového inventáře a lihovin, naučili se také vytvářet desítky výborných alkoholických i soft nápojů. Míchali aperitivy, koktejly, crusty, soury, high bally, sodas, fancy and varios drinks, flipy, egg noggy a fizzy. Letos poprvé zdobili koktejly jedlými květinami a čokoládovými ozdobami.

Nové znalosti a dovednosti předvedli žáci u závěrečné zkoušky, kterou tvořily tři části - písemná, ústní a praktická.

Závěrečná část kurzu se formou soutěže uskutečnila v Brně. Absolventi bojovali o nejlepší fantazijní koktejl. Někteří byli velice nápadití, experimentovali se surovinami a vytvořili zajímavé variace. Nejlepší byli ohodnoceni věcnými cenami.

  1. místo Jan Dočekal (HT3)
  2. místo Kateřina Dočekalová (HT2)
  3. místo Simona Maršounová (KC2)

Dále byla oceněna Adéla Veselá z oboru Kuchař – číšník jako nejzodpovědnější účastnice a získala dárek ve formě poukázky k absolvování baristického kurzu v Brně.

Žáci byli spokojeni a hrdi na certifikát, který obdrželi. Doklad o rozšíření kvalifikace uplatní, až se budou ucházet o zaměstnání.

Bc. Drahomíra Ševčíková

Spolupracujeme