egistrační poplatek na kalendářní rok
Zaměstnanci, žáci a studenti školy - zdarma
Ostatní - 50 Kč

Poplatky za přestupky
Poplatek z prodlení - upozornění - 5 Kč
Poplatek z prodlení - 1. upomínka (písemná) - 15 Kč
Poplatek z prodlení - 2. upomínka (doporučená) - 100 Kč
Vymáhání výpůjček právní cestou - dle nákladů řízení

Ostatní poplatky
Meziknihovní výpůjčky (dle skutečných nákladů na dopravu dokumentů - poštovné + balné 3 Kč)
Poškození čárového kódu v knize - 2 Kč
Manipulační poplatek při ztrátě dokumentu - 50 Kč
Poškození knihovního dokumentu - dle míry poškození

Použití PC
Za každou započatou půlhodinu - 5 Kč

Tisk z počítače
1 strana A4 jednostranně - 1,50 Kč
1 strana A4 oboustranně - 3 Kč

Barevný tisk
barevný text - 3 Kč
obrázek do 1/2 plochy pokrytí barvou strany A4 - 6 Kč
obrázek nad 1/2 plochy pokrytí barvou strany A4 - 12 Kč

Kopírování
1 strana A4 jednostranně - 1,50 Kč
1 strana A4 oboustranně - 3 Kč
1 strana A3 jednostranně - 3 Kč
1 strana A3 oboustranně - 6 Kč

Spolupracujeme