V rámci účelově určeného projektu Jihomoravského kraje pokračuje na naší škole již třetím rokem společný rusko-český projekt, letos pod názvem Cesta do světa techniky, robotiky a programování. Ke spolupráci byla opět oslovena Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku.

V období od 10. 9. 2017 do 16. 9. 2017 proběhla první část projektu. Na základě pozvání ruské školy se ho zúčastnili dva pedagogové a šest žáků 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Projekt byl zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti automatizované technologie. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin, ve kterých společně plnili zadané úkoly. Skupiny byly rozděleny tak, že v každé byl zároveň český i ruský student, takže při řešení úkolů byla nutná komunikace v anglickém jazyce. Žáci řešili rozmanité úkoly na přístrojích firmy FESTO a zkoušeli, jak tato technologie funguje v praxi. Dalším bodem programu byla práce ve specializovaném softwaru pro 3D modelování 3D Blender. Žáci v tomto programu vytvořili určitý předmět, který následně vytiskli na 3D tiskárně.

Kromě výukového programu byl pro všechny připraven také bohatý kulturní program. Čeští studenti a pedagogové se tak mohli seznámit s pestrou historií a kulturou nejen Leningradské oblasti. Měli možnost prohlédnout si historická sídla jako Carské Selo, Petěrgof, město Petrohrad, pevnost Oriešok atd., ale také moderní strojírenské závody, kde se vyrábí lodě a jejich vybavení.

Druhá část projektu proběhla ve dnech 1.10.2017 – 7.10.2017. V tomto termínu navštívili naši školu pedagogové a žáci z Kirovska. Na programu bylo společné řešení zadaných úkolů v prostředí profesionální konstrukční CAD aplikace SolidWorks, jejichž výstupem byl prostorový model tělesa – panenka matrjoška. Jednotlivé díly modelu se následně umístily do sestavy, aby se ověřila úspěšnost řešení. Nejlepší z nich pak byla podkladem pro prostorový tisk a výsledné výrobky dostali ruští studenti na památku. Po dopoledním bloku společné výuky byli hosté slavnostně uvítáni na radnici města Boskovice paní starostkou Hanou Nedomovou a poté následoval sportovní program.

Kromě výukového programu byly pro hosty připraveny také zajímavé exkurze, například návštěva v boskovické firmě LANIK, která se specializuje zejména na výrobu keramických filtrů pro odlitky. Během dvacetileté existence se firma dostala až na špičku ve své specializaci. Výrobky vyváží do celého světa. Použité výrobní technologie jsou unikátní a firma si je samostatně průběžně vyvíjí a zdokonaluje.

V rámci poznávání našeho regionu navštívili studenti a pedagogové zámek Lysice, jeskyni Rudka u Kunštátu, dále měli možnost seznámit se s krásami Moravského krasu. Samozřejmou součástí byla prohlídka Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Na programu byla také odborná celodenní exkurze ve Střední technické škole ve Znojmě, kde bylo k vidění moderní obráběcí centrum i tradiční obráběcí stroje. U příležitosti této návštěvy si hosté také prohlédli historické centrum města.

Naši i ruští učitelé se shodli na tom, že letošní část projektu proběhla úspěšně. Studenti si nejen prohloubili své technické znalosti, ale také jazykové a komunikační dovednosti. Bohaté zkušenosti, které tak získali, budou mít zcela určitě vliv na jejich budoucí profesní život.

Mgr. Pavlína Šmerdová

Spolupracujeme