Naše škola je od roku 2020 zapojena do realizace investice Národního plánu obnovy.

Spolupracujeme