loga-doucovani

 

Název programu: Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V období od  ledna do srpna 2022 je Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice zapojena do projektu "Doučování žáků". Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19.

Cílem zapojení do programu je pomoc žákům, kteří jsou díky výpadku prezenční výuky ohroženi školním neúspěchem. Doučování je realizováno pro všechny žáky ve skupinovém i individuálním doučování. 

Na financování doučování škola využívá finanční podporu EU ve výši: 100.750,- Kč.