Ve dnech 4. – 10. října proběhla druhá část mezinárodního projektu s názvem S programem SolidWorks od teorie k praxi. Tato část se uskutečnila v Rusku, v Leningradské oblasti, na půdě partnerské Kirovské polytechnické průmyslové školy. Do projektu byli zapojeni studenti, kteří ho již realizovali na naší škole. Za českou stranu: Simona Obrová, Lucie Vostálová, Pavel Janošek, Jiří Petr, Adam Vágner a Petr Šemora, za ruskou stranu: Jelizaveta Sapačuk, Roman Koržov, Jegor Kiseljov, Semjon Osadčij a Vladimír Šemjakin. Tentokrát byly sestaveny dvě smíšené pracovní skupiny a v průběhu tří dnů řešily praktické úkoly, které na sebe funkčně navazovaly.

První den, po slavnostním zahájení, tvořilo hlavní pracovní náplň každé skupiny propojení tří počítačů do lokální sítě pomocí optických a metalických UTP kabelů. Dále museli žáci vytvořit strukturované síťové připojení pomocí těchto kabelů a odpovídajících aktivních síťových prvků, které měli k dispozici. Nejvíc naše studenty zaujala možnost vyzkoušet si svařování optických kabelů. Po ukončení pracovního programu byla pro české studenty připravena exkurze do pevnosti Orješok, která je úzce spojena s historií této oblasti.

Úterním úkolem pro obě skupiny bylo konfigurování připojených síťových zařízení, nastavení služeb na serveru a provedení konfigurace síťových služeb u klientských stanic. Zatímco ruští studenti provádí tyto operace běžně, naši žáci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si v praxi teoretické poznatky získané ve výuce. Po vyřešení zadaných pracovních úkolů byla na odpoledním programu exkurze v loděnici Pella, která se specializuje na výrobu remorkérů, záchranářských lodí i ledoborců. (http://www.pellaship.ru/). Exkurzi vedl hlavní inženýr loděnice, který nám ukázal kompletní výrobní proces stavby lodí od základní přípravy materiálu, přes konstrukci trupu a paluby, montáže vybavení a elektroinstalace až po finální povrchové úpravy. Po zhlédnutí jednotlivých částí výrobního procesu si žáci detailně prohlédli konečnou podobu jedné ze záchranářských lodí, kterou si mohli projít od strojovny po kapitánský můstek.

Po exkurzi bylo pro české žáky připraveno překvapení, mohli si vyzkoušet, jak se vaří tradiční ruské jídlo pelmeně a vareniky, na kterých si pak všichni společně pochutnali.
Součástí středečního dopoledního pracovního bloku bylo programování klientských databázových aplikací pro analýzu dat načítaných ze zkonstruovaného serveru. Každý pracovní úkol zadaný během uplynulých tří dnů byl obodován a po skončení třetího pracovního dne byly body sečteny a následovalo slavnostní vyhlášení vítězů. Ačkoliv byl výsledek součtu bodů těsný, vítězi se nakonec stali všichni účastníci projektu, jehož účelem bylo nejen zvládnout zadané praktické úkoly, ale především rozvíjet spolupráci a vzájemnou komunikaci.

Po slavnostním vyhlášení se utkaly obě skupiny ještě jednou, tentokrát při hře paintball. Tento náročný den byl zakončen noční prohlídkou Petrohradu a projížďkou po řece Něvě, během níž bylo možné zhlédnout unikátní otvírání petrohradských mostů a osvětlené nábřeží řeky.

Celý následující den byla pro české studenty připravena prohlídka města a návštěva petrohradské Ermitáže včetně její světoznámé klenotnice. Pátek byl vyhrazen na prohlídku Carského Sela, což byla letní rezidence ruských carů vzdálená 24 kilometrů od Petrohradu. Zdejší palácové komplexy jsou zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO a dodnes zde pokračují restaurátorské práce, například v roce 2003 zde byla zpřístupněna Jantarová komnata, kterou jsme také měli možnost navštívit. Toto sídlo se nachází v městečku Puškin, které je nazvané podle známého ruského spisovatele A. S. Puškina, který zde studoval na carském lyceu.

Mgr. Pavlína Šmerdová
Ing. Jiří Hlaváček

Spolupracujeme