Po úspěšném zapojení do projektu EdTWIN v minulých letech se naše škola spolu s rakouskou partnerskou školou BHAK &BHAS WIEN 10 zapojila do nového mezinárodního projektu EdTRANS transition from school to work.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

Cíl projektu:

 • Překonávání stávajících jazykových bariér
 • Podpora spolupráce v oblasti odborného vzdělávání
 • Vývoj koncepce odborného vzdělávání a kvalifikace
 • Sdílení dobrých praxí v obou regionech
 • Podpora jazykového vzdělávání učitelů i žáků

Aktivity:

 • Vytváření vzdělávacích programů pro učitele
 • Tvorba vícejazyčných metodických a výukových materiálů
 • Sdílení zkušeností v oblasti výuky cizích jazyků
 • Využívání nových metod výuky cizích jazyků na školách
 • Realizace odborných přednášek, workshopů a kulatých stolů
 • Partnerství mezi školami ve spolupráci se sociálními partnery
 • Realizace exkurzí do firem a škol pro učitele i žáky
 • Realizace odborných stáží ve firmách a podnicích

Z naší školy jsou do projektu zapojeni studenti třetích ročníků oborů Obchodní akademie a Hotelnictví a turismus. Součástí projektu jsou nejen vzájemná setkání studentů obou škol, ale také společná tvorba výukových materiálů a odborných slovníků v německém, českém a anglickém jazyce, které budou využívány ve výuce odborných předmětů zmíněných oborů.

Spolupracujeme