Ve stanovém táboře Víska u Jevíčka strávila třída VP1 dva dny věnované životnímu prostředí. Exkurze byla zaměřena na poznávání našich nejběžnějších biotopů, environmentální problematiku, problematiku odpadů a využívání energií, udržitelný rozvoj a zdravý životní styl. Žáci se naučili třídit odpady, využívat energetické zdroje, jako jsou vodní, tepelná čerpadla nebo sluneční kolektory.  Zároveň se zabývali i tématikou tzv. zero waste, čili problematikou nulového odpadu, tedy využitím všech produktů a jejich znovupoužitím v praxi. Poslední součástí  pobytu byl i výcvik psa pod vedením Mgr. Milana Novotného, kdy si žáci vyzkoušeli různé vodící metody a způsoby odměňování jejich psích miláčků. Počasí také vyšlo a budeme rádi, když se tento pobyt povede i napřesrok.

Mgr. Smejkal Lubomír, třídní VP1
 

Ekologické hospodářství – ekologický pobyt VP1

Spolupracujeme