V letošním roce se ve dnech 26. – 28. června 2023 zúčastnila třída VP2 pobytu ve stanovém táboře nedaleko obce Jevíčko. Žáci se v rámci předmětu chov zvířat pod dohledem MVDr. Zuzany Prchalové naučili cvičit se svými čtyřnohými miláčky a pečovat o ně. Žáci si osvojili různé vodicí a cvičební metody a způsoby odměňování za předvedené výkony. V rámci ekologického pobytu  žáci srovnávali některé druhy biotopů, které se nacházejí nedaleko místa pobytu. Vyhodnocovali floru a faunu a řešili případnou udržitelnost do budoucna. Součástí pobytu bylo také vlastní vaření a následné zpracování odpadů až do takových extrémů, jako je zero waste – čili problematika nulového odpadu. Poslední věcí bylo nutné třídění odpadů do příslušných kontejnerů nebo odběrových míst a následná likvidace v nedalekém Jevíčku. Počasí se nám vydařilo, a bylo tak možné si vyzkoušet vše, co jsme si dopředu vymysleli. Budeme rádi, jestli se nám podobný pobyt vydaří i v následujícím třetím ročníku. 
                                           Mgr. Smejkal Lubomír, třídní VP2
 

Ekologické hospodářství – ekologický pobyt VP2

Spolupracujeme