Ve dnech 21. 11. - 2. 12. 2022 se na naší škole konala ekonomická olympiáda. Ekonomické olympiády pořádané institutem ekonomického vzdělávání (INEV) se z celé České republiky zúčastnilo více než 29 000 žáků z 500 středních škol.
Na naší škole se školního kola olympiády zúčastnilo 98 žáků z 1. - 4. ročníku  oboru Ekonomika podnikání. Testování probíhalo prostřednictvím on-line testů na PC (25 tematických otázek). 25 žáků z tohoto oboru dosáhlo úspěšnosti alespoň 52 % (tj. 13 bodů z 25), nicméně do dalšího kola postupuje pouze nejlepší žák. Tím se stal Filip Svoboda z EP4, který bude naši školu reprezentovat 7. února 2023 v krajském kole, jež se bude konat na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Všichni mu budeme v dalším kole soutěže držet pěsti.  
Za tým koordinátorů soutěže děkuji všem zúčastněným žákům a také kolegům, kteří se na přípravě školního kola podíleli.

Ing. Grénarová Petra, DiS.
 

ekonomická olympiáda

Spolupracujeme