Ve dnech 20.11. - 1.12.2023 se na naší škole konala ekonomická olympiáda. Této soutěže pořádané institutem ekonomického vzdělávání (INEV) se z celé České republiky zúčastnilo 470 středních škol. 

Naši školu reprezentovali ve školním kole žáci 1. – 4. ročníku oboru Ekonomika podnikání (celkem 99 žáků). Testování probíhalo prostřednictvím on-line testů na PC (25 tematických otázek). 25 žáků z tohoto oboru dosáhlo úspěšnosti alespoň 52 % , nicméně do krajského kola postupuje nejlepší žák. Letošní vítězem školního kola se stal Karel Pírek z  EP1A. Karel se zúčastní krajského kola prostřednictvím testování, které proběhne na jaře na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Všichni mu budeme držet pěsti v dalším kole soutěže a přát mu i další úspěchy.  

Za tým koordinátorů soutěže děkuji všem zúčastněným žákům a také kolegyni, která se na přípravě školního kola podílela. 

Ing. Grénarová Petra, DiS.

Spolupracujeme