V průběhu měsíce června se žáci oborů IT1, EP1 a PS1 zúčastnili celodenní exkurze s environmentálním zaměřením. Exkurze začala u naší školy, odkud jsme se vydali směrem k Čističce odpadních vod Hrádkov. Během této cesty jsme se zaměřili na zoologii, žáci měli možnost poznávat živé organismy, které  během cesty viděli, a zjistit o nich základní informace. Pak následovala komentovaná prohlídka čističky odpadních vod. V prostorách čističky se žáci názorně seznámili s jednotlivými procesy biologického čištění odpadních vod z oblasti Hrádkov, Okrouhlá a Pavlov. Žáci sledovali jednotlivé fáze biologického čištění, dále získali informace o tom, jaké látky do stokové oblasti nepatří, jaké jsou podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a proč nemají používat drtiče odpadu. 

Další program exkurze probíhal v arboretu Šmelcovna. Zde jsme se věnovali místí flóře a fauně.  Cesta k Třídírně odpadů RECOVERA Havlíčkova byla zaměřena na poznávání rostlin okolní krajiny. V třídírně odpadů měli žáci možnost  sledovat ruční třídění svezeného odpadu, jeho následné dotřiďování a lisování, až k finálnímu produktu pro vývoz. 

Největší hodnota exkurze spočívá ve výuce v terénu s živou flórou a faunou a dále v získávání informací na odborných pracovištích. Žáci tak mohou propojit svoje teoretické vědomosti s reálným praktickým životem. 

Mgr. Alena Plavcová

Environmentální exkurze pro první ročníky  -  Čistička odpadních vod Hrádkov, arboretum Šmelcovna, třídírna odpadů RECOVERA

Spolupracujeme