Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více informací najdete na edo.europass.cz.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.
Dodatky mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Požadovaný dodatek je možné stáhnout v následující tabulce.

Dodatky k osvědčení pro školní rok 2022/2023

Obor Verze v jazyce Verze v jazyce Verze v jazyce
18–20–M/01 Informační technologie ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
43-41-M/01  Veterinární prevence  ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
63-41-M/01  Ekonomika a informatika ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
65-42-M/01  Hotelnictví a turismus ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
41-52-H/01  Zahradník  ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
65-51-H/01  Kuchař - číšník ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM

Spolupracujeme