Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více informací najdete na edo.europass.cz.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo v Národním centru Europass ČR na edo.europass.cz.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Požadovaný dodatek je možné stáhnout v následující tabulce.

Dodatky k osvědčení pro školní rok 2020/2021

Obor Verze v jazyce Verze v jazyce Verze v jazyce
18–20–M/01 Informační technologie ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
43-41-M/01  Veterinární prevence  ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
63-41-M/01  Ekonomika a informatika ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
65-42-M/01  Hotelnictví a turismus ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
41-52-H/01  Zahradník  ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM
65-51-H/01  Kuchař - číšník ČESKÉM ANGLICKÉM NĚMECKÉM