Exkurze do firmy SAP se mi líbila, personál společnosti nám poskytl vřelé přivítání a program exkurze byl dobře strukturovaný a zajímavý. Zaujalo mě, kolik firma nabízí možností, a to i lidem, kteří chtějí kombinovat zaměstnání se studiem. 
Exkurze se mi celkově líbila, a hlavně  rozhovor se slečnou, dále také prohlídka, protože jsme se mohli podívat, jak to u nich funguje a vypadá.

Alespoň jsme se mohli podívat, jak to funguje v moderní firmě.

Toto je jen pár slov  hodnotících exkurzi uskutečněnou 11.3.2024 v brněnské nadnárodní firmě SAP se studenty 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Firma je považována za lídra na trhu v oblasti podnikového aplikačního softwaru pomáhajícího společnostem všech velikostí a ve všech odvětvích. Pro zajímavost - SAP má přes 105 000 zaměstnanců z více než 157 zemí světa. Firma nám byla nejen představena, ale měli jsme i příležitost nahlédnout do jejího příjemného a krásného „zázemí“, byly nám představeny možnosti, které firma zaměstnancům nabízí, a hlavně jsme měli zprostředkován řízený rozhovor s možností položit dotazy studentce pracující v této firmě. Děkujeme za milé přijetí a příjemné dopoledne strávené v této moderní firmě. 

za vyučující a doprovod Ing. Grénarová Petra, DiS., Mgr. Tesařová Monika

Spolupracujeme