Dne 27.3.2024 navštívila třída EP2 brněnské VIDA centrum. Na ploše přes 6200 m2 na nás čekalo přes 180 interaktivních exponátů. Stálá expozice je rozdělena do šesti celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět, Dětské centrum a Venkovní expozice. Poté jsme měli objednanou únikovou hru Matrix, inspirovanou stejnojmenným filmem Matrix. Cílem hry je získat klíč k úniku z Matrixu, který se nachází v zamčené truhličce. Hra probíhá v malých týmech v uzavřené místnosti. Celá hra trvala skoro 90 minut, některé týmy byly velmi šikovné a vše bravurně zvládly a i ti, kterým se nakonec uniknout nepodařil, si hru a celou exkurzi velmi užili.

foto

Spolupracujeme