Sraz se studenty 1.2.2024 na dohodnutém místě a třída EP3 spolu s vyučujícími odborných předmětů vyráží na exkurzi do „místní boskovické“ firmy COLORprofi, spol. s r. o. 

Jedná se o velkou rodinnou firmu s třicetiletou tradicí, která se zabývá lakováním a lisováním produktů, se kterými se denně potkáváme. 

Po celou dobu naší exkurze se nám věnovali ochotní zaměstnanci (střídali se podle divizí, v poslední divizi se nám dokonce věnoval i pan ředitel této společnosti). Prohlédli jsme si části firmy zabývající se projektovou výrobou v oblasti manuálního lakování i náročných dílů především pro kolejový a letecký průmysl, viděli jsme robotické lakování pro automobilový průmysl, lakování plastových dílů či montovaných celků, lisování, lakování a montáž plastových dílů do automobilového průmyslu atd. Nově se ve firmě zaměřují i na sportovní vybavení, tzn. výrobky, kde je kladen velký důraz na vysokou pevnost a nízkou hmotnost, viděli jsme vývoj karbonových produktů - rámů na kola. 

Celá exkurze trvala cca 2 hodiny, podle slov studentů bylo výborné seznámit se s další firmou v Boskovicích, která nabízí spoustu pracovních příležitostí pro studenty i o prázdninách, ale hlavně i spoustu pozic absolventům škol. Exkurze byla určena pro obor Ekonomika a podnikání, proto bychom příště uvítali i představení samotného systému Mars, který ve firmě používají, a také možnost nahlédnout  do všech oddělení, která mají na samotné centrále. Přesto to bylo moc příjemné dopoledne a celou exkurzi hodnotíme jako velmi povedenou. 

Ing. Petra Grénarová, DiS., Ing. Mgr. Jana Krejcarová

Reakce od studentů:

Exkurze do firmy Colorprofi byla pro nás velmi poučná a umožnila nám nahlédnout do výrobního procesu firmy. Setkali jsme se zde s příjemnými lidmi, kteří nás ochotně a podrobně seznámili s chodem firmy a s používanými technologiemi. Exkurze byla obohacujícím zážitkem a na závěr jsme obdrželi i malé dárky.

Dne 1.02.2023 jsme se společně s naší třídou zúčastnili návštěvy firmy ColorProfi. Firma je obsáhlá a celkem se děli na dva sektory ColorProfi industries a ColorProfiPlastic, oba sektory jsme si prošli a bylo to velice zajímavé. Firma má kolem asi 200 zaměstnanců. Nejvíce se mi líbila místnost část, kde se lisovalo a vyráběly části do aut.

Líbilo se mi, že jsme se dozvěděli velké množství informací především ve spojitosti s výrobou a nahlédli na její průběh. S ohledem na naše zaměření ve škole bych uvítala také pár informací třeba o tom, jaká jsou ve firmě oddělení.

Spolupracujeme