V úterý 8. listopadu se žáci třídy EP2 a žáci s ekonomickou profilací ze tříd EP3 a EP4 zúčastnili exkurze do firmy Gatema Holding s.r.o. v Boskovicích. Cílem exkurze byla praktická ukázka výrobní činnosti podniku. Jelikož se žáci v rámci ekonomických předmětů seznamují s výrobní činností podniku, bylo pro ně přínosné propojit získané teoretické poznatky ze školy s praktickou ukázkou jednotlivých kroků výroby v konkrétní firmě. Celou exkurzí nás prováděli zaměstnanci z jednotlivých oddělení této firmy. Žáci byli seznámení s tím, jaké je poslání firmy Gatema, na jaké divize je rozčleněna atd.

Hlavní náplní exkurze byl samotný výrobní proces. Žáci zhlédli prezentaci vedoucího obchodu zaměřenou na výrobu desek plošných spojů, poté již mohli ve výrobní hale vidět jednotlivé kroky výroby v praxi. Atmosféra ve firmě byla velice příjemná a celá exkurze byla ze strany Gatemy velmi dobře zorganizovaná. O tom, že se exkurze vydařila a byla pro žáky přínosná, svědčí jejich velmi kladná hodnocení.

 Ing. Mgr. Jana Krejcarová, Ing. Petra Grénarová, DiS.

foto

Spolupracujeme