Dne 24. 10. 2023 se žáci třídy VP3 zúčastnili exkurze v mikrobiologické laboratoři v Nemocnici Boskovice. Během prohlídky se seznámili s chodem laboratoře, pracovní náplní laboratorních asistentů a přístroji, které jsou neodmyslitelnou součástí vyšetřování vzorků.
Od prvotního převzetí vzorku se žáci dostali až do finální fáze kultivace a k samotné identifikaci patogenů. V průběhu přednesu si prohlíželi různé typy pevných půd (agary) s narostlými mikroorganismy, tekuté půdy a obarvené preparáty pod mikroskopem. Mezi těmito preparáty byly nejen bakterie, ale také kvasinky a nejvýznamnější parazité.
Poznatky získané během exkurze slouží žákům k rozšíření vědomostí, které nabyli především v hodinách “mikrobiologie a parazitologie zvířat”, “laboratorních technik” a v dalších odborných předmětech. Díky prezentaci laboratoře a práci laboratorních asistentů se mnohým žákům otevřela další brána možného budoucího povolání.
MVDr. Zuzana Prchalová
 

Exkurze do mikrobiologické laboratoře VP3

Spolupracujeme