Dne 19. 09. 2023 navštívili  žáci druhého ročníku Veterinární prevence odborné laboratoře v boskovické nemocnici. Jednalo se o laboratoř klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie. Žáci se v uvedených laboratořích prakticky seznámili s nejnovějšími metodami diagnostiky a odborného vyhodnocením vzorků biologického materiálu. Díky profesionálnímu výkladu s praktickými ukázkami výsledků kultivace bakteriálních stěrů původců různých onemocnění si prohloubili své teoretické i praktické vědomosti z odborných předmětů jejich oboru. Z exkurze odcházeli s vlastní praktickou zkušeností diagnostiky vzorků moči a krve. Přínosem této exkurze byla osobní zkušenost a reálná představa o práci laboranta na odborném pracovišti. Velké poděkování patří laborantkám za názorné a praktické představení náplně jejich práce na odborném pracoviště.

Mgr. Alena Plavcová

Exkurze druhého ročníku Veterinární prevence do odborných laboratoří v Nemocnici Boskovice

Spolupracujeme