Dne 13. 12. 2022 jsme s třídou VZ3 navštívili Fakultní nemocnici Brno – Bohunice.
Po seznámení s pracovištěm (úvodní přednáška a organizační pokyny) jsme byli přítomni pitvě.

Poté následovala návštěva Kliniky popálenin a plastické chirurgie a seznámení se specifiky oddělení popálenin (tyto kliniky jsou v naší republice pouze tři – v Praze, Brně a Ostravě). Účastnili jsme se i převazu rozsáhlé popáleniny, dále jsme viděli vybavení oddělení a navštívili také dětskou část oddělení a jednotku intenzivní péče.

Poslední částí exkurze byla návštěva spinální jednotky, jež je součástí Kliniky úrazové chirurgie. Léčí se zde pacienti s onemocněním a úrazy míchy, nejčastěji jsou to pacienti s přerušenou míchou a následným ochrnutím dolních, nebo dolních i horních končetin. Těchto oddělení je v republice také jen několik. Péče o tyto pacienty, která je zaměřená zejména na prevenci komplikací, sebeobsluhu a intenzivní rehabilitaci, je velmi specifická.

Všichni, kteří nás během exkurze ve  FN Brno Bohunice provázeli, byli velmi vstřícní a exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a přínosná.

 

Monika Šplíchalová, Hana Černá

FN Brno Bohunice

Spolupracujeme