Dne 12. června 2023 se žáci IT3 zúčastnili  exkurze do firmy Kyndryl v Brně. Cílem akce bylo poskytnout žákům základní informace o společnosti IBM a Kyndryl, o pracovním prostředí v korporátních firmách a o automatizaci procesů. Žáci se dále  dozvěděli, jak mohou s Kyndryl spolupracovat během studia a jaké benefity získají. V odpolední části programu proběhla přednáška o technologiích sálových počítačů a jejich nasazení v praxi.

Během exkurze byla dohodnuta další spolupráci s naší školou – možnost odborných přednášek o IoT.

 

Ing. David Marek

Spolupracujeme