Exkurze Mendelianum Brno VP1

Dne 02. 06. 2022 se třída VP1 zúčastnila odborné exkurze v Mendeliánu, jedná se o Přírodovědné interaktivní Muzeum genetiky v Brně.
Součástí programu byla komentovaná prohlídku s výkladem o životě a vědecké práci J.G.Mendela, která proběhla v historickém zasedacím sále. Zde si studenti prohlédli také původní genetické spisy zmiňovaného autora. Pomocí interaktivních zařízení si studenti zopakovali a prohloubili procesy replikace DNA, transkripce a proteosyntézy. V odborné laboratoři proběhla praktická cvičení z genetiky a molekulární biologie např. izolace DNA z rostlinného materiálu, izolace dna z dutiny ústní, sledování trvalých preparátu pod elektronovým mikroskopem, práce s mechanickou mikropipetou. Celá exkurze byla ukončena odbornou přednáškou, která se týkala aktuálních poznatků v oblasti klonování biologického materiálu.
Největším přínosem pro studenty byla možnost vyzkoušet si genetické pokusy v profesionální laboratoři.

Mgr. Alena Plavcová