Dne 02. 06. 2022 se třída VP1 zúčastnila odborné exkurze v Mendeliánu, jedná se o Přírodovědné interaktivní Muzeum genetiky v Brně.
Součástí programu byla komentovaná prohlídku s výkladem o životě a vědecké práci J. G. Mendela, která proběhla v historickém zasedacím sále. Zde si žáci také prohlédli původní genetické spisy zmiňovaného autora. Pomocí interaktivních zařízení si žáci zopakovali a prohloubili procesy replikace DNA, transkripce a proteosyntézy. V odborné laboratoři proběhla praktická cvičení z genetiky a molekulární biologie např. izolace DNA z rostlinného materiálu, izolace dna z dutiny ústní, sledování trvalých preparátů pod elektronovým mikroskopem, práce s mechanickou mikropipetou. Celá exkurze byla ukončena odbornou přednáškou, která se týkala aktuálních poznatků v oblasti klonování biologického materiálu.
Největším přínosem pro všechny byla možnost vyzkoušet si genetické pokusy v profesionální laboratoři.

Mgr. Alena Plavcová

Exkurze Mendelianum Brno

Spolupracujeme