Sraz 26. 6. 2023 na dohodnutém místě a třída EP3 spolu s vyučujícími odborných předmětů vyráží na exkurzi do „boskovické“ firmy Minerva Boskovice, a. s. Po srdečném přivítání  nám ředitelka Ing. Romana Špačková, MBA představila firmu, hovořila o historii a současném vývoji, včetně novinek v této firmě. Minerva Boskovice, a. s. se zabývá výrobou šicích strojů, na trhu je již přes 140 let, majoritním akcionářem je německá firma Dürkopp Adler AG Bielefeld. Exkurzí nás prováděl a s výrobním programem firmy seznamoval pan Jan Svoboda z prodejního oddělení a pan Ing. Rostislav Cichra z oddělení informačních technologií. V předváděcí síni nás průvodci seznámili s historií firmy (zhlédli jsme i pěkné video o firmě), s historickými i novými šicími stoji. Po krátkém občerstvení jsme se vydali na prohlídku firmy, dostali jsme se do míst, kde nám představili CNC obrábění odlitků šicích strojů a moderní špičkovou montáž nejnovějších poloautomatických šicích strojů. Dále jsme šli do oddělení technologie, programování CNC, konstrukce a na další zajímavá místa ve firmě. Celá exkurze trvala necelé 3 hodiny a podle slov studentů byla velmi zajímavá. Rozšířili si své povědomí o další firmu v Boskovicích, která nabízí práci na okrese Blansko. Minerva Boskovice a. s. je nakloněna spolupráci se školami, nabízí exkurze pro studenty, praxe a poté i po zapracování a skončení střední školy možnost pracovního uplatnění na téměř jakékoliv pozici.  Exkurze byla velmi zajímavá, firma má co nabídnout potenciálním uchazečům o práci i studentům po skončení škol. 

Za vyučující Ing. Petra Grénarová, DiS., Ing. Mgr. Jana Krejcarová
 

Spolupracujeme