Dne 9. ledna 2020 proběhla exkurze studentů VOŠ zdravotnické na Oddělení centrální sterilizace v Nemocnici Boskovice, s. r. o. Staniční sestra nás ochotně seznámila s postupy dekontaminace, přípravy na sterilizaci i s vlastním průběhem sterilizace zdravotnického materiálu.

Exkurzi hodnotím jako vydařenou, protože staniční sestra nám vše podrobně vysvětlila a názorně ukázala. Věřím, že studenti si odnesli mnoho nových poznatků.

Mgr. Pospíšilová Veronika

Spolupracujeme