21. 11. 0022 jsme se studenty VZ1 v rámci odborné exkurze navštívili nemocnici AGEL Prostějov.

Nejprve personalistka AGELU seznámila studenty s personální politikou  zařízení a nastínila možnosti spolupráce s naší školou (odborná praxe studentů, stipendium pro studenty a posléze zaměstnání). Poté hlavní sestra nemocnice Mgr. Marie Jouklová seznámila naši skupinu s programem exkurze.

Navštívili jsme magnetickou rezonanci, kde jsme byli stručně seznámeni s jejím fungováním, a viděli jsme také přípravu pacientů na vyšetření. Prošli jsme chirurgické oddělení, kde se nám věnoval lékař a představil nám specifika tohoto úseku (bariatrická chirurgie), poté jsme byli seznámeni s péčí o stomiky a jejich edukací, dále s akcí „Stop dekubitům“. Absolvovali jsme bloky následujících zajímavých přednášek:

  • Diabetologie – edukace diabetiků
  • Neurologie – práce s pacienty v konceptu Bazální stimulace
  • Střednědobé cévní vstupy – midline, PICC

 Poslední částí exkurze byla prohlídka Centra léčebné rehabilitace s praktickou ukázkou rehabilitace za pomoci robotické ruky a dalších moderních přístrojů.

Všichni, kteří nás prováděli či poskytovali informace, byli velmi vstřícní. Načerpali jsme mnoho poznatků a nám i studentům se tato exkurze velmi líbila.

 

Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Hana Černá

Magnetická rezonance

Spolupracujeme