Dne 4. 3. 2020 jsme navštívili se studenty VZ1 nemocnici v Prostějově, která je součástí Středomoravské nemocniční a člen skupiny AGEL. V úvodu proběhlo seznámení s personální politikou a možnostmi pracovního uplatnění (odborná praxe i posléze zaměstnání). Mgr. Marie Jouklová, náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči seznámila naši skupinu s programem exkurze.

Navštívili jsme AGEL Sport Clinic, Magnetickou rezonanci. Prošli jsme také chirurgické oddělení, dětské oddělení a ARO. Součástí exkurze byla také prohlídka Centra léčebné rehabilitace. Na závěr jsme absolvovali přednášku vrchní sestry z infekčního oddělení.

Všichni, kteří nás prováděli či poskytovali informace, byli velmi vstřícní. Načerpali jsme mnoho poznatků, také studentům se tato exkurze velmi líbila.

Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Veronika Pospíšilová

Spolupracujeme