Koncem září 2022 navštívila naše třída EP3  Prahu. Do Prahy jsme se dopravili vlakem. Po příjezdu jsme se šli nejprve ubytovat a poté vyrazili do centra na oběd. Po obědě nás čekala prohlídka České televize, kde se nás ujala paní průvodkyně, která nám pustila film o historii a vývoji televizního vysílání. Po krátkém úvodu nás  průvodkyně vzala na natáčení Kouzelné školky, kde jsme se mohli podívat, jak vypadá televizní vysílání z druhé strany obrazovky. Naše exkurze do televizního zákulisí pokračovala prohlídkou studia, ze kterého se vysílají pořady Sama doma a Zázraky přírody. Na závěr si někteří z nás vyzkoušeli, jaké to je sednout si za moderátorský pult před televizní kamerou. Po České televizi nás čekala prohlídka vyšehradského hřbitova, kde se nacházejí místa posledního odpočinku mnohých  básníků, spisovatelů, herců a dalších slavných mužů a žen. K těm nejznámějším, o kterých jsme se  učili ve škole, patří Božena Němcová, Bedřich Smetana, Jan Neruda a František Křižík. 
Druhý den začal prohlídkou Národního divadla. Viděli jsme divadlo od základních kamenů až po střechu, kde jsme se kochali krásným výhledem. Prošli jsme celou budovu a zahlédli také část příprav na jedno představení. Po obědě jsme vyšli procházkou až na Pražský hrad, kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku. Na závěr prohlídky jsme měli možnost vidět výměnu stráží před Hradem. Po prohlídce následovala procházka přes Malou Stranu Královskou cestou až  do centra. Po náročném dni jsme navštívili kino a ti z nás, kteří nechtěli jít do kina, měli rozchod v obchodním centru Anděl.
28. září jsme se po snídani vypravili vlakem domů. Vzhledem k tomu, že jsme byli unavení, využili jsme cestu především k relaxaci. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce Grodové a paní učitelce Šmerdové za to, že pro nás tuto zajímavou exkurzi připravily, a my se tak dozvěděli spoustu nových informací a mohli jsme společně obdivovat krásy Prahy. 

Veronika Hořavová, Petr Šterc
 

Spolupracujeme