Třída IT4 se dne 17. dubna 2023 zúčastnila exkurze do firmy Kyndryl, která dříve patřila pod společnost IBM. Tato exkurze byla pro studenty velmi zajímavou a užitečnou zkušeností, která jim umožnila získat cenné znalosti a nahlédnout do fungování firmy Kyndryl.

První část exkurze zahrnovala prezentaci Kyndrylu, ve které bylo představeno poslání, cíle a hlavní aktivity této společnosti. Studenti se dozvěděli informace o tom, jak Kyndryl pomáhá svým klientům řešit IT problémy a jakým způsobem poskytuje podporu v oblasti IT infrastruktury. Prezentace dále zahrnovala možnosti stáží během studia na střední a vysoké škole, které mohou studenti využít k rozvoji svých dovedností a získání praxe v oblasti IT.

Další část exkurze byla věnována prezentaci životopisu a jeho přípravy. Studenti se dozvěděli, jak se má správně připravit životopis a jaké jsou klíčové prvky, které by měl životopis obsahovat. Dále byly studentům poskytnuty tipy na to, jak si vytvořit atraktivní životopis a jakým způsobem se prezentovat při hledání zaměstnání.

Poslední část exkurze byla věnována tématu pracovních pohovorů. Studenti se dozvěděli, jaké jsou zásadní kroky v průběhu pracovního pohovoru a jakým způsobem se připravit na otázky, které mohou být během pohovoru položeny.

Po obědě byla pro studenty připravena přednáška o sálových počítačích (Mainframe), která se týkala historie, architektury a využití těchto počítačů. Studenti se dozvěděli, jak sálové počítače fungují a jakou roli hrají v současné době v oblasti IT infrastruktury.

Celkově lze tuto exkurzi hodnotit jako velmi užitečnou a zajímavou pro studenty třídy IT4. Získali nové znalosti a informace z oblasti IT, které jim mohou pomoci při hledání zaměstnání v tomto oboru.

 

Tento článek vygenerovala ChatGPT na vyžádání studentů IT4 po návštěvě Kyndrylu a s velkým potěšením prošla a mírně jazykově uhladila učitelka českého jazyka

Spolupracujeme