Žáci VP3 navštívili 8. 11. 2023 Botanický ústav v Brně -oddělení vegetační ekologie. Hlavním zaměřením ústavu je základní i aplikovaný výzkum ekologie vegetace (s ohledem na vývoj a interakce lidských společností s přírodou). 
Součástí pracoviště jsou laboratoře pro analýzu půdních vzorků a přípravu preparátů. Služby laboratoří je možné využít i externě. Pracoviště disponuje elektronickými databázemi a sbírkami rostlinného materiálu.
Během exkurze bylo žákům představeno základní vyšetření vody, hlavní indikátory znečistění povrchových vod, přístroje sloužící k odběrům a vyšetření vzorků a v neposlední řadě několik druhů živých rostlin a živočichů. Přednes byl založen na vizualizaci přístrojů pro čištění vody, videozáznamu využití strojů v praxi a detekci laboratorních vzorků s pomocí speciálních přístrojů a mikroskopů.
Získané informace žáci využijí především v předmětech biologie, chemie a v neposlední řadě i laboratorních technikách. Tyto poznatky slouží také k rozvoji jejich dosavadních znalostí v oblasti ekologie.
MVDr. Zuzana Prchalová

Exkurze VP3 - BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR Brno

Spolupracujeme