Po roce odmlky měli žáci 3. a 4. ročníku Veterinární prevence možnost absolvovat „ Kurz fyzioterapie malých zvířat v praxi“, který se uskutečnil pod vedením odbornice z PhysioDog Praha Bc. Lucie Tolarové. Žáci měli možnost získat základní teoretické i praktické znalosti z oblasti fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Prováděli masáže, strečink a cvičili se psy na balančních pomůckách. Bylo znát, že práce se psy je baví,   někteří z nich by  se této smysluplné činnosti rádi věnovali i v budoucnu.

                                    Hana Kuběnová
 

Fyzioterapie malých zvířat

Spolupracujeme