Ve čtvrtek 27.4.2023 proběhla na naší škole historicky první soutěž - Modelování v SolidWorks. Soutěž byla pojata jako mikroregionální, pro žáky středních škol, kteří pracují  se softwarem SOLIDWORKS. Z naší školy se zapojili čtyři žáci z oborů Ekonomika a podnikání a Informační technologie. Obsahem soutěže bylo modelování dvou dílů a tvorba výrobního výkresu. Hodnotící komise se zaměřila zejména na správné vymodelování 3D dílů a kvalitu tvorby 2D výkresu včetně všech náležitostí, které by měl výrobní výkres obsahovat. Veškerá práce studentů měla také časový limit 20 minut.

Do soutěže se zapojily následující střední školy:

  • VOŠ a SŠ Boskovice
  • SŠ TEGA Blansko
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov
  • Průmyslová střední škola Letohrad
  • SPŠ Jedovnice

Celkem soutěžilo 18 žáků, na prvním místě se umístil Jan Chromec z Průmyslové střední školy Letohrad. Z naší školy na krásném 8. místě se umístil Štěpán Effenberger ze třídy EP3.

Hodnotné ceny pro prvních pět míst byly zajištěny za štědré podpory firem, jejichž seznam naleznete v příloze zde ke stažení.

Pro pedagogy, kteří doprovázeli svoje žáky na soutěž, byl naplánován štědrý program. Navštívili jsme mimo jiné místní firmu LANIK, které se zabývá výrobou speciálních keramických dílů, které se vyvážejí do celého světa.

Ing. Miroslav Hrdý, garant oboru EP

foto

Spolupracujeme